Month: September 2017

Hvordan vil coronavirus påvirke spillmarkedet?

maxwell

Coronavirus-infeksjon Covid-19 fortsetter å spre seg over hele verden. De fleste land har allerede møtt behovet for å iverksette tiltak for å bekjempe diagnosen denne sykdommen. Viruset påvirket ikke bare den sosiale sfæren, men fremfor alt økonomien. Hvordan vil spredningen av viruset, som det ennå ikke er vaksine for, påvirke spillvirksomheten? La oss prøve å finne ut av det. Folk vil spille mer Under nesten enhver krise opprettholder og forbedrer underholdningssektoren sin posisjon. Midt i store økonomiske kriser jobber folk mindre og fyller den frigjorte tiden med forbruk av innhold, spill og besøk på forskjellige underholdningssteder. Som et midlertidig tiltak […]